Subvencions Consell de Mallorca

SUBVENCIONS GENT GRAN 2019/20

SUBVENCIONS 2019/20 IMPORTANT. MODIFICACIONS DERIVADES DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA


-Les línies de les subvencions de lloguer i manteniment continuen en les mateixes condicions.
-La línia d’activitats SÍ que es veu afectada per l’estat d’alarma i es modificarà amb les condicions
següents:
● S’allarga el termini d’execució de les activitats fins el 30 de setembre de 2020.
S’acceptaran canvis en les activitats que siguin derivats de la situació de l’estat d’alarma: modificació de les dates de realització, activitats diferents a les presentades sense que suposin canvis substancials. Aquestes modificacions s’ajustaran quan presenteu les justificacions.
● Cal tenir en compte que les activitats que s’hagin fet dins el termini prorrogat, és a dir, fins
al 30/09/20, no es poden presentar en la sol·licitut de subvenció de la convocatòria de 2021.
● Modificarem tots els projectes quan presenteu les justificacions, encara que no estiguin totalment justificats per causa de l’estat d’alarma. Tant el projectes que hagin fet activitats en el
període de pròrroga de la convocatòria com els que sí que n’han fet. Així no haurem d’aplicar cap
reducció ens el imports concedits en les subvencions.
● És important, per agilitar el pagament de les subvencions, que presenteu els justificants dels lloguers i del manteniment a partir de l’1 de juliol, per poder avançar i en octubre només hàgim de
revisar el justificants de les activitats.
Si teniu dubtes podeu contactar amb la Direcció Insular:
cabad@conselldemallorca.net

SUBVENCIONS GENT GRAN 2020/21

CONFIAU LA REALITZACIÓ DELS TALLERS A FACTORIA DE SOMNIS. 25 ANYS GESTIONANT ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I DE TEMPS LLIURE

  • TALLERS REALITZATS DES DE L’1 D’OCTUBRE DE 2020.

  • LA MILLOR OPCIÓ PELS CLUBS: ORGANITZACIÓ INTEGRAL DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS AMB FACTORIA DE SOMNIS (Selecció de Monitors, substitucions per malaltia, assegurança de responsabilitat civil, cobertura socials pels treballadors. I sense cost afegit).

  • SI FEIS ELS TALLERS AMB FACTORIA DE SOMNIS NO HAUREU DE PAGAR AUTÒNOMS, NI IVA, NI RETENCIONS D’IRPF, NI NÒMINES ALS MONITORS. MOS ENCARREGAM DE TOT.

  • PODEU TRIAR ELS TALLERS I ELS MONITORS QUE MÉS VOS AGRADIN.

  • AMB LA GARANTIA DE FACTORIA DE SOMNIS. 25 ANYS GESTIONANT SERVEIS SOCIOCULTURALS.