Subvencions Ajuntament de Palma

SUBVENCIÓ PER A TALLERS DE GENT GRAN DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 2019

Convocatòria de subvencions per a activitats socioculturals de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2019

BASES I DOCUMENTACIÓ

Bases de la convocatòria

Annex 1. Sol·licitud

Annex 2. Declaració Responsable

Annex 3. Declaració Altres

Annex 4. Projecte

Annex 5. Dades bancàries

Annex 6. Memòria justificativa

Annex 7. Compte justificatiu

Annex 8 Relació de justificants

CONFIAU LA REALITZACIÓ DELS TALLERS A FACTORIA DE SOMNIS. 24 ANYS GESTIONANT ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I DE TEMPS LLIURE

  • TALLERS REALITZATS DES DE L’1 DE GENER FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2.018.
  • ES PODEN SUBCONTRACTAR LES ACTIVITATS.
  • SI FEIS ELS TALLERS AMB FACTORIA DE SOMNIS NO HAUREU DE PAGAR AUTÒNOMS, NI IVA, NI RETENCIONS D’IRPF, NI NÒMINES ALS MONITORS. MOS ENCARREGAM DE TOT.
  • PODEU TRIAR ELS TALLERS I ELS MONITORS QUE MÉS VOS AGRADIN.
  • AMB LA GARANTIA DE FACTORIA DE SOMNIS. 24 ANYS GESTIONANT SERVEIS SOCIOCULTURALS.