Senderisme i Caminades Saludables

Projecte Senderisme i caminades saludables

http://www.factoriadesomnis.org/wp-content/uploads/2020/02/Cartell-Senderisme-i-Caminades.pdf

Presentam el Projecte Senderisme i caminades saludables, un conjunt d’activitats que s’han presentat a la convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca per al finançament de projectes d’animació sociocultural (oci, temps lliure i desenvolupament comunitari) per a l’any 2020. Les activitats i actuacions que integren el projecte son, d’una banda, l’organització i realització de sortides socioculturals periòdiques de senderisme de baixa dificultat amb les que potenciarem l’activitat d’exercici físic, la iniciació al senderisme i el coneixement de l’entorn natural del districte de Ponent de la ciutat de Palma, el que hem denominat amb l’etiqueta #PARCNATURALDEPONENT: amb elles donarem a conèixer l’entorn i els seus valors culturals, patrimonials i etnològics.

De l’altre, posarem en valor i difondrem les Caminades Saludables, passejant les Rutes Saludables ideades per la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.

Confeccionarem i mantindrem actualitzats diversos mapes interactius de recursos de salut i comunitaris: a) el mapa interactiu del PARC NATURAL DE PONENT, amb l’aplicació My Maps de Google Maps:

i  b) el MAPA D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT mitjançant la mateixa aplicació. Primer, enregistrarem les rutes senderistes amb l’esmentada aplicació WIKILOC, integrant posteriorment aquestes rutes en el MAPA D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT:

Aquests mapes són d’accés i ús públic per als usuaris del projecte i pel conjunt de la ciutadania que vulgui descobrir i saber més dels espais naturals i espais lliures de la zona Ponent de Palma.

Objectius del projecte

Son OBJECTIUS GENERALS del projecte

1) donar a conèixer l’entorn urbà i natural del Districte de Ponent de Palma a la ciutadania, així com els seus valors culturals, etnològics i paisatgístics. Es treballarà coordinant accions amb el Centre de Salut de Son Serra-La Vileta en els barris del districte de Ponent; amb els centres educatius de la zona escolar de Ponent, atès que gran part dels recorreguts es poden fer a per des dels propis centres educatius i amb altres entitats dels barris. Ens trobem davant d’un projecte que, d’una forma senzilla i imaginativa, incorpora alhora les perspectives intergeneracional (les activitats són aptes per a totes les edats i es poden compartir les passetjades entre diferents grups d’edat), la intercultural (en atenció als diferents usuaris de cada entitat participant) i interdisciplinària (es treballa amb els àmbits educatiu, veïnal i sanitari per a la millora de la salut, el foment de la participació i el coneixement de l’entorn des d’una perspectiva sociocultural, patrimonial, etnològica i mediambiental).

Tafona de la possessió de Son Puigdorfila Vell

Els mapes interactius del PARC NATURAL I D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT serviran com a material de treball i actuaran com a espai virtual de trobada, seguiment i interpretació dels espais naturals i lliures del districte, i del conjunt d’objectius que treballa l’activitat objecte de petició de la subvenció.

2) Millorar la qualitat de vida al barri a través de la interrelació amb les organitzacions ciutadanes del Districte de Ponent, el segon més poblat de Palma, amb més de 120.000 habitants censats. Son també objectius generals del projecte fomentar els valors sociocomunitaris i de participació ciutadana, mitjançant el reforç del coneixement de l’entorn on s’habita o treballa. i Reforçar la capacitat de la ciutadania de respondre a les necessitats col·lectives pel que fa al manteniment del medi ambient i dels valors culturals, socials, etnològics i patrimonials que es contenen en ell. Finalment, es treballa l’envelliment saludable mitjançant l’exercici físic que suposa l’activitat de senderisme i les Rutes Saludables.

Son OBJECTIUS ESPECÍFICS del projecte:

1) Contribuir a reforçar l’oferta d’activitats formatives de qualitat al districte de Ponent i a la ciutat, amb una incidència particular sobre la salut, la cultura, la defensa del medi ambient  i la formació dels infants i joves en el coneixement etnològic, un element que ens permet, en un món globalitzat i en un procés de canvi continuat, entendre la diversitat de cultures, tradicions i maneres d’entendre la vida a través de l’etnologia, que no només ens mostra les diferents formes de vida dels col·lectius sinó, especialment, les similituds i els punts en comú que trobem fins i tot en les cultures més allunyades.

2) Crear interès sobre la vida actual i passada en els nostres medis naturals i rurals i sensibilitzar, de manera transversal, sobre cinc eixos estratègics fonamentals:

a) Combatre l’aïllament i el sedentarisme social;

b) La defensa del medi ambient i del patrimoni natural, cultural i etnològic del nostre entorn més immediat;

c) El drets humans, el respecte per la diferència, el coneixement mutu i la prevenció de la violència masclista; 

d) El reforç del teixit associatiu com a eina fonamental per fer possible la participació ciutadana i el desenvolupament comunitari. i

e) La promoció de la salut com a mitjà eficaç per a envellir de forma activa i saludable, prevenir i combatre la solitud de la gent més gran i les malalties a tots els nivells

Panell explicatiu dels valors naturals i etnològics de Son Quint a l’entrada de la finca

Temporalització

Les sortides socioculturals s’iniciaran dia 1 de març de 2020 i tenen la intenció de mantenir-se en el temps, si bé el periode subvencionable del Consell de Mallorca finalitza el 30/09/2020. El mes d’agost, les festes de Pasqua i Nadal seran inhabils. Es preveuen un total de 3-4 hores setmanals en una o dues sessions de 1,5/2 h cada una, depenent de la durada dels diferents trajectes senderistes i rutes saludables. Es realitzaran sortides en dates assenyalades en el calendari però també s’atendran peticions de sortides de grups organitzats, fins i tot en cap de setmana.

Participació en el projecte

El projecte es vol treballar en xarxa amb les entitats adherides a la Plataforma Ponent-Potent, “Ponentins”, creada el 2017 i molt particularment es coordinarà amb el Col·lectiu de Salut del Centre de Salut Son Serra-Sa Vileta.

Les activitats s’oferiran als pacients del CS de Son Serra- Sa Vileta i també als centres escolars de Palma, especialment als de la zona de Ponent. També als clubs i associacions de segones edats, veïns, infants, joves i gent gran de la ciutat i de l’illa de Mallorca. Com s’ha exposat, s’atendran també peticions de grups organitzats encara que no pertanyin a cap dels anteriors col·lectius assenyalats.

Concertau una passejada

Si estau interessats en participar en les passejades, contactau amb nosaltres a través del formulari de CONTACTE d’aquesta web, o bé enviant-nos un correu a factoria@factoriadesomnis.org, indicant la passejada que voleu fer (consultau el MAPA D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT), els dies i hores que vos agradaria fer la passejada (millor si ens donau vàries opcions), nombre aproximat de participants i nom del col·lectiu o entitat que representau, persona responsable i formes de comunicar amb vosaltres (correu electrònic i telèfon). Si teniu dubtes o voleu parlar directament amb nosaltres, telefonau-nos al 971754860. També podeu venir els dies de sortida programada (consultau el CALENDARI DE SORTIDES). Les excursions que podeu triar són aquestes (feu clic sobre la que vos interessi i accedireu a la seva fitxa):


0- Caminada #SalvemSonFila. Conèixer Son Fila Nou

1- Caminada pel Camí Reial de Puigpunyent

2- Caminada de Son Rapinya a Son Fila

3- Caminada per Son Muntaner -Pi ver-

4 – Caminada per Sa Vileta-Coll de Son Marill-sa Vileta

5- Caminada per Son Puig – Son Rapinya

6- Caminada 1 Son Serra-Sa Vileta*

7- Caminada 2 Sa Vileta-Son Roca*

8- Caminada 3 Son Serra-Son Rapinya*

9- Caminada 4 Son Serra-Son Moix*

* Es correspon amb el traçat de la Ruta Saludable 7 des del CS Son Serra-La Vileta http://e-alvac.caib.es/rutas-ruta7.html

http://www.factoriadesomnis.org/wp-content/uploads/2020/02/Calendari-Senderisme-i-Caminades-Saludables.pdf
Pujador a un marge de Son Muntaner

Metodologia del projecte

Els actuals hàbits de vida dels ciutadans no fomenten les activitat lúdiques i culturals al carrer d’una forma prou satisfactòria. Les ofertes d’oci saludable i amb continguts culturals d’una mínima qualitat lligats al coneixement dels entorns vitals, així com a l’afavoriment de les relacions socials, no son nombroses. Les ofertes d’oci centrades més en aspectes merament lúdics, sense cap o amb un escàs transfons sociocultural i de coneixement i reflexió sobre la realitat que ens envolta son avui majoritàries. La desaparició dels espais naturals i de la vida als barris a l’entorn del petit comerç han contribuït molt a aquest fet, atès que la gent ja no es troba ni a les botigues del barri, ni s’aventura dins les garrigues i boscs dels voltants de les zones urbanitzades per considerar-los llocs perillosos i desconeguts. L’urbanisme actual, a més, fomenta la vida a l’interior de les finques i ofereix a la via pública les parts del darrera dels habitatges, reservant les vistes principals als jardins interiors amb piscina de les promocions. Per difondre les activitats socioculturals i la participació ciutadana hem de crear nous espais de trobada, com són les activitats esportives, culturals i mediambientals de qualitat i mínimament fonamentades en els principis i objectius que hem anat explicant.

Cartell anunciant l’inici de la ruta de Pedra en Sec des del cementeri de La Vileta

Conèixer i passejar les rutes senderistes i les caminades saludables del #PARCNATURALDEPONENT volem que sigui un conjunt d’activitats que siguin d’interès per a la ciutadania. No obstant, un disseny d’activitats senderistes o de passeig per unes rutes saludables no ens semblaria suficient si no van acompanyades d’altres estratègies que fomentin la participació dels usuaris en el projecte i, per això, s’han creat les eines interactives com el MAPA DEL PARC NATURAL DE PONENT o el MAPA D’ACTIUS DE SALUT DE PONENT, amb l’aplicació My Maps, de Google; i el seguiment de les rutes senderistes i rutes saludables amb una altra aplicació, WIKILOC, basada també en el GPS de Google. Unes eines informàtiques que permeten a tots els participants de les activitats anar aportant els seus suggeriments i coneixements en relació a l’entorn natural i els espais lliures del districte de Ponent de Palma, bé sigui mitjançant la participació directa en les sortides o excursions, bé mitjançant la difusió dels MAPES, contribuint així a enriquir aquests recursos interactius. D’alguna manera, pensam, les sortides contribuiran a fomentar la participació ciutadana en la confecció dels mapes interactius i aquesta participació en la confecció dels mapes, alhora, contribuirà a l’interès de la ciutadania per conèixer aquests espais naturals i a participar en les sortides socioculturals i mediambientals.

Durant el període de desenvolupament del projecte les línies bàsiques que treballarem són:

Campanya contra la urbanització de Son Puigdorfila Nou -2020-

a) Realitzarem campanyes permanents de sensibilització sobre l’emergència climàtica a Mallorca i a Palma: conèixer i estimar el medi ambient com a eina per a lluitar contra el canvi climàtic i el canvi cap un model de ciutat pensada més per a les persones que per als cotxes.

b) Coneixerem i fomentarem la defensa del patrimoni natural, cultural, patrimonial i etnològic: possessions, marjades, camins públics, formes de vida de la Palma de fora portes.

Elements característics d’un marge

c) Fomentarem la conservació i la protecció del patrimoni i elements etnològics catalogats.

d) Reivindicarem un entorn natural, uns parcs i jardins, en definitiva, una ciutat més amable, cuidada, protegida i orientada al benestar de les persones.

e) Treballarem l’envelliment actiu i saludable mitjançant caminades pel nostre entorn més immediat i previndrem situacions de sedentarisme i de solitud, oferint alternatives de qualitat per a l’aprofitament de l’oci.

f) Treballarem col·lectivament els MAPES DEL PARC NATURAL DE PONENT i contribuirem a la construcció de la història local.

g) Treballarem de forma transversal els objectius relacionats amb el foment de la integració sociocultural dels col·lectius amb necessitats especials, el coneixement intergeneracional, el treball interdisciplinari i el foment de la interculturalitat a través del coneixement de les diferents formes de vida del nostre entorn (element etnològic).