Punt d’Informació Suport i Assessorament a Entitats

El Punt d’Informació Suport i Assessorament a Entitats en Matèria Associativa és un servei que Factoria de somnis realitza i que té per finalitat prestar serveis d’assessorament, acompanyament i suport en l’àmbit associatiu, a les entitats i col·lectius als que presta serveis habitualment (Clubs de Gent Gran i d’altres entitats que desenvolupen activitats socioculturals, mediambientals i de foment de la participació ciutadana).

El Punt d’Informació, Suport i Assessorament a Entitats és un complement necessari per a les tasques que Factoria de Somnis desenvolupa en les diferents entitats on treballa i es configura com un servei d’informació i assessorament permanent i estable, amb caràcter gratuït i desenvolupat per personal voluntari.

LLOC:

Son Rapinya, carrer Llacuna de Sanabria, 1.

CONTACTE:

971 754 860. factoria@factoriadesomnis.org

HORARI:

De dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

DESTINATARIS:

Entitats i col·lectius que treballen amb Factoria de Somnis de forma habitual.

COST DEL SERVEI:

És un servei completament gratuït per als seus destinataris.

PROFESSIONALS :

El Punt d’Informació està atès per personal especialitzat i per personal voluntari que presten els diferents servei d’assessorament, acompanyament, dinamització sociocultural i d’altres serveis específics.

SERVEIS DEL PUNT D’INFORMACIÓ:

ASSESSORIES:

Les assessories del Punt d’Informació són un servei personalitzat dirigit a entitats i col·lectius on professionals i voluntaris de Factoria de Somnis atenen dubtes concrets relacionats amb temes com:

 • Constitució i funcionament d’associacions;
 • Finançament associatiu: tramitació de subvencions;
 • Projectes;
 • Redacció de documents i relació amb les administracions;
 • Comunicació;
 • Voluntariat;
 • Participació ciutadana;
 • Activitats socioculturals;
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ (TALLERS) DE LA PARTICIPACIÓ
Arbre grupal

Les activitats de dinamització que ofereix el Punt d’Informació de la Plataforma Ponent-Potent, “Ponentins” són:

 • Taller 1. Sensibilització entorn a la importància de la participació

Objectius:

– Reflexionar sobre el concepte de la participació com a part de la naturalesa humana.

– Aprofundir sobre aspectes relacionats amb la participació, com: on participem?, per a què ho fem?

– Experimentar i treballar algunes actituds personals i grupals per a la participació.

– Visualitzar els beneficis de la participació i del treball col·laboratiu.

Dinàmiques o exercicis que es realitzen i temps aproximant per a cada dinàmica:

– Dinàmica 1. Modelant i construint la nostra definició de la participació – 120 minuts

– Dinàmica 2. Responent a un repte creatiu des de i amb la participació – 140 minuts

– Dinàmica 3. Mural sobre el concepte de participació: Què és? On participes? Per a què? -120 minuts

 • Taller 2. Participar en els assumptes públics i comunitaris

Objectius:

– Distingir entre la participació particular i la participació social o comunitària.

– Reflexionar sobre les raons i motius que recomanen la participació comunitària.

– Sensibilitzar sobre la participació en els temes públics i comunitaris com una opció i una qüestió de responsabilitat ciutadana.

Dinàmiques o exercicis proposats i temps necessari per a cada dinàmica:

– Dinàmica 1. I tu, on participes?, en quins grups?, a quins interessos responen – 45 minuts

– Dinàmica 2. I tu, on participaries? Construint un arbre grupal de raons i motius per a la participació comunitària. – 75 minuts

– Dinàmica 3. Vídeo-fòrum – Unes 3 hores (en funció de la pel·lícula)

 • Taller 3. Disseny d’un procés participatiu

Objectius:

– Reflexionar sobre els processos participatius: concepte, requisits, condicions…

– Definir les pautes bàsiques per al disseny d’un procés participatiu de qualitat.

– Formar a les persones participants en eines útils de cara al disseny de processos participatius: la pregunta, el sociograma, el cronograma, les xarxes socials com a instrument de comunicació, etc.

Dinàmiques o exercicis proposats i temps necessari per a cada dinàmica:

– Dinàmica 1. Desgranant el concepte “procés participatiu”. – 20 minuts

– Dinàmica 2. Preguntes per a dissenyar un procés participatiu: posem ordre. – 60 minuts

– Dinàmica 3. Dissenyant un procés participatiu. – 165 minuts (variable)

ACOMPANYAMENT:

El servei d’acompanyament del Punt d’Informació consisteix en què personal de Factoria de Somnis es desplaça allà on calgui (i sempre dins dels límits d’un servei de caràcter gratuït) per donar suport i acompanyar diferents tipus d’iniciatives de les entitats que treballen habitualment amb Factoria de Somnis; amb l’objectiu de promocionar i facilitar la participació i l’associacionisme. També podem prestar serveis a d’altres professionals que treballen en el mateix entorn que nosaltres, donant-los a conèixer el context en que hauran de desenvolupar el seu treball i, si cal, intermediar amb les diferents entitats i col·lectius del districte per tal de facilitar la seva tasca.

ALTRES SERVEIS:

Altres serveis més específics que ofereix el punt d’informació són la recerca de sales de reunió i el préstec de material (ordinadors, projectors, equips de so, etc.), la difusió d’activitats associatives a través del web i xarxes socials, taulell d’anuncis (feina, voluntariat,  subvencions…), la redacció i presentació de documents, l’organització i finançament de tallers i activitats socioculturals, entre d’altres.