Parc Natural de Ponent

Parc Natural de Ponent. La lluita per preservar les possessions de ponent: Son Quint, Son Muntaner i Son Puigdorfila

portada son rapinyaPortada conveniL’any 2002 l’Ajuntament de Palma, l’Associació de Veïnats de Son Rapinya (entitat veïnal de Palma) i la promotora de les urbanitzacions de Son Quint i Son Muntaner signaven un Conveni per a delimitar aquestes urbanitzacions i per a preservar una zona verda de 100.000 metres quadrats: l’actual Bosc de Son Quint-Son Muntaner.
Aquest conveni, 18 anys després, resta encara pendent en molts dels acords que volien fer del Bosc de Son Quint-Son Muntaner un referent, tant pel que fa a la forma amb què es va aconseguir (negociació oberta i conveni a tres bandes entre administracions, empreses promotores i entitats veïnals) com pel resultat: el lliurament a la ciutat d’un gran pulmó verd.
Des de Factoria de Somnis, promotors de la pàgina de Facebook “Bosc Son Quint – Son Muntaner” i del perfil de Twitter Parc Natural de Ponent , reivindiquem recuperar l’esperit que va presidir aquell acord històric per a la ciutat i arribar a un nou acord amb la ciutadania de Palma per a fer possible el PARC NATURAL DE PONENT.

Entre altres coses, proposem:
resum conveni1resum conveni21) Que l’Ajuntament de Palma assumeixi la seva responsabilitat en la gestió del Bosc de Son Quint-Son Muntaner, derivada de la seva titularitat.

2) Que l’Ajuntament de Palma faci les tramitacions que siguin necessàries al PGOU per tal de garantir la màxima protecció possible dels terrenys que formen el Bosc de Son Quint – Son Muntaner.

3) Que l’Ajuntament de Palma, en la futura revisió del PGOU, ampliï la superfície de l’espai natural públic amb la incorporació dels terrenys de les finques de: ANEI de Son Muntaner, Son Puigdorfila Vell, Son Puigdorfila Nou, Son Berga, Sa Teulera, Na Burguesa i Son Anglada (pedreres d’Establiments); així com de la zona de repoblació forestal que la promotora de les urbanitzacions de Son Quint i Son Muntaner, d’acord amb l’estipulat en el conveni de 2.002, va haver d’adquirir per allunyar del nucli urbà la via de circumval·lació de Son Rapinya. Conformant així el CORREDOR VERD O PARC NATURAL DE PONENT (BELLVER – NA BURGUESA – SON PUIGDORFILA – SON MUNTANER – SON QUINT), veritable pulmó verd de la ciutat i un llegat per a les futures generacions de ciutadans.

son berga

4) Revisió dels compromisos de regeneració forestal assumits per REDEXIS GAS a conseqüència de la seva intervenció en la zona, amb la construcció del gasoducte Son Reus – Andratx; establint un pla de seguretat, de prevenció d’incendis i de manteniment d’aquesta instal·lació, amb informació dels riscs per a la població.

5) Establiment de convenis de col·laboració entre les entitats més representatives i actives del Districte de Ponent: Son Roca-Son Ximelis, Son Puig, Sa Vileta, Son Rapinya, Gènova, Son Dureta, Sa Teulera, Establiments…, les empreses que operen en la zona i Ajuntament de Palma, per a la custòdia, cogestió, interpretació, manteniment i dinamització de la Serra de Na Burguesa i la zona natural del Corredor Verd Bellver-Son Quint.

6) Integració de la Serra de Na Burguesa dins dels límits de protecció de la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat. De forma sorprenent, la pràctica totalitat de la Serra de na Burguesa va quedar exclosa dels límits de la definició de la Serra de Tramuntana en la documentació de sol·licitut presentada davant de la UNESCO (veg. mapa) i només s’inclouen com a “zones tampó o d’amortiment”, amb una protecció molt més reduïda. Aquesta catalogació ha de canviar perquè no respon a les necessitats de protecció mediambientals actuals dels municipis afectats, en especial de Palma.

 

El camí vell de Palma a Puigpunyent

El camí vell o real de Palma a Puigpunyent és la “joia de la corona” del PARC NATURAL DE PONENT. Es tracta d’un camí públic datat del segle XIII que transcorre al llarg de tota la finca de Son Quint i que unia el centre de Palma amb Puigpunyent i continuava fins a Estellencs. Segurament per aquest motiu els dos ramals del camí, un el que avui es coneix com a Camí de Son Rapinya, i l’altre, el denominat Camí de la Vileta, rebien, respectivament, els noms de “camí de Puigpunyent” i “camí d’Estellencs”. Aquest camí ha estat incorporat al Pla Especial de la Ruta de la Pedra en Sec del Consell de Mallorca i, ben aviat, constituirà la porta d’entrada de Palma a la Serra de Tramuntana, declarada patrimoni cultural de la Unesco. Si voleu saber més d’aquest camí, feu clic aquí: