Curs de Monitor Activitats Socioculturals Gent Gran

DENOMINACIÓ DEL CURS: Curs de Monitor d’Activitats Socioculturals per a Adults i Gent Gran.

DATES DE CELEBRACIÓ: De l`1 al 29 de setembre de 2018

DURADA DEL CURS: 27 hores teòriques i 12 pràctiques en associacions que treballen la promoció i l’animació sociocultural i el temps lliure per a adults i gent gran.

CLASSES: Les classes es faran tots els dissabtes entre l’1 i el 29 de setembre, de 10 a 13 h; i tots els divendres entre el 7 i el 28 de setembre, de 17:30 a 20:30 h a l’aula de formació de Factoria de Somnis, en el Carrer Caro, 4, 1r pis, de Palma.

PLACES: limitades, mínim 8 màxim 15 alumnes.

PREU: 200 € (15o € per a treballadors en atur o carnet de família nombrosa; 75 € per a treballadors de Factoria de Somnis). Enviau per e-mail el justificant de pagament juntament amb el full d’inscripció que trobareu a continuació i quedareu inscrits.

TITULACIÓ: Titulació pròpia que habilita per a treballar en el programa Factoria Sènior Club. Aquí teniu el formulari d’inscripció i el programa en pdf. Més informació: www.factoriadesomnis.org; 971754860.

INSCRIPCIÓ. FORMULARI: Inscripcions emplenau i enviau el formulari: 

PROGRAMA DEL CURS:

“CURS DE MONITOR D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS PER A GENT GRAN”
UD Continguts Durada/horari/Professora
Unitat Didàctica 1. Antecedents, situació i evolució de la dinamització sociocultural 3 h
-Antecedents: esdeveniments o practiques al llarg de la historia que s’assemblen al que ara entenem per dinamització sociocultural Irene Vicente
-Tipus d’oci: nens, joves, adolescents, 3ª edat… 1/9/2018
-Serveis i agents públics: entenem per a qui treballem, qui és el responsable de promoure l’activitat física a la 3ª edat, com s’organitza I fomenta el temps lliure i la recreació en el sector públic…
Unitat Didàctica 2. Referents bàsics al món de la dinamització 3 h
-Característiques de la socialització a la 3ª edat (processos socialitzadors i fonaments psicosocials) Cristina Gómez
-Importància i detecció dels centres d’interès per a treballar la motivació 7/9/2018
-La dinamització com a activitat socialitzadora
Unitat Didàctica 3. Disseny del programa de dinamització sociocultural 3 h
-Aptitud i actitud davant el grup Cristina Gómez
-La planificació (com i què analitzar d’un grup, identificar les seves necessitats i determinar els objectius que volem assolir) 8/9/2018
-La sessió (com estructurar una sessió, quines parts la componen i recursos per a realitzar-les)
Unitat Didàctica 4. Condicions de seguretat i procés terapèutic 3 h
-Factors a tenir en compte (factors externs, propis de l’alumnat o propis de la mateixa sessió) Irene Vicente
-Condicions de seguretat (el nostre espai de treball, característiques del nostre grup) 21/9/2018
-Procés terapèutic mitjançant tallers per a gent gran (com ens enfrontarem a situacions de depressió, del dol, a situacions de solitud, d’autoestima baixa, etc.)
Unitat Didàctica 5. L’animació sociocultural per a la Gent Gran 3 h
-Què és l’animació sociocultural Julia Ibáñez
-Ensenyar en un context d’oci: l’animador sociocultural enfront del professor 15/9/2018
-L’animador sociocultural
-Característiques
-Tipus d’animador
-Paper de l’animador
-Funcions de l’animador
Unitat Didàctica 6. L’oci a la tercera edat 3 h
-Què és l’oci Julia Ibáñez
-Importància del “bon ofici” pels nostres majors 14/9/2018
-Motivar a la gent gran: condicions i estratègies
-La importància d’escoltar i el feedback
-Resolució de conflictes en el grup
-Els canvis dins del grup
Unitat Didàctica 7. Eina per a divertir i educar: la dinàmica grupal 3 h
-Diferència entre treballar amb nins, adults i adults majors Irene Vicente
-Tipus de dinàmica grupal 22/9/2018
-Com “conduir” una dinàmica grupal.
-Objectius específics en dinàmiques grupals
Unitat Didàctica 8. Disseny del programa d’animació per a la gent gran 3 h
-Planificació i disseny d’activitats Julia Ibáñez
-Dinàmica grupal: el camí lògic 28/9/2018
-Disseny i implementació d’una dinàmica: selecció de tasques, determinació d’objectius, avaluació
-Pràctiques de programació, enriquiment grupal
Unitat Didàctica 9. Els sistemes de registre 3 h
-Què es un sistema de registre Cristina Gómez
-Tipus de sistemes de registre 29/9/2018
-L’enregistrament com a eina d’avaluació
LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS: C/ CARO, 4, 1r, A. 07013 PALMA. 971754860 Pràctiques: 12 h
Horaris de classe: divendres de 17:30 h a 20:30 h; dissabtes de 10 a 13 h TOTAL HORES CURS: 39 H