Curs de Monitor AF i R Adults i GG

DENOMINACIÓ DEL CURS: Curs de Monitor d’Activitats Físiques i Recreatives per a Adults i Gent Gran.

DATES DE CELEBRACIÓ: Del 6 de maig al 17 de juny de 2.017.

DURADA DEL CURS: 30 hores teòriques i 10 pràctiques en associacions que treballen la promoció i animació sociocultural i el temps lliure.

CLASSES: Les classes es faran tots els dissabtes entre el 6 de maig i el 17 de juny, ambdós inclosos, de 9 h a 13:30 h en les aules de formació de l’Associació de Veïns de Son Rapinya, al Camí de Son Rapinya, s/n, Centre Comercial “Los Almendros”, 2ª planta. 07013 Palma (damunt “sa nostra” de Son Rapinya).

PLACES: limitades, mínim 8 màxim 15 alumnes.

PREU: 185 € (165 € per a treballadors de Factoria de Somnis, socis AV Son Rapinya). Enviau per e-mail el justificant de pagament juntament amb el full d’inscripció que trobareu a continuació i quedareu inscrits.

TITULACIÓ: Titulació pròpia que habilita per a treballar en el programa Factoria Sènior Club. Aquí teniu el formulari d’inscripció i el programa en pdf. Més informació: www.factoriadesomnis.org; 971754860.

INSCRIPCIÓ. FORMULARI: Inscripcions emplenau i enviau el formulari: 

PROGRAMA DEL CURS:

CURS DE MONITOR D’ACTIVITATS FÍSIQUES I RECREATIVES PER A ADULTS I GENT GRAN
UD Continguts Durada/h
Unitat Didàctica 1. Antecedents, situació i evolució de l’AF i R 3
.Antecedents: esdeveniments o pràctiques al llarg de la història que s’assemblin al que ara entenem per activitat física i recreació
.Contextualització: conèixer a quin punt ens trobem i analitzar d’on prové aquesta necessitat per incloure a la 2ª i 3ª edat dins aquest món d’esbarjo
.Aproximacions etimològiques: el vocabulari corrent al món de l’activitat física, l’esport i la recreació, i diferenciar entre temps lliure, temps d’oci, etc.
.Tipus d’oci: nens, joves, adolescents, 2ª i 3ª edat…
.Serveis i agents públics: entenem per a qui treballem, qui es el responsable de promoure l’activitat física a la 2ª i 3ª edat, com s’organitza i fomenta el temps lliure i la recreació en el sector públic, etc.
Unitat Didàctica 2. La Activitat Física en les 2ª i 3ª edats 3
.Exercici físic i envelliment: factors determinants de l’envelliment del cos humà i beneficis de l’exercici físic ben diagnosticat per a millorar la qualitat de vida a la 2ª i 3ª edat
.Importància de l’AF
.Prevenció a l’AF: aspectes essencials on tenir cura i anar en compte
.Tipus d’exercicis recomanats: quins són els exercicis més recomanables i quins s’han d’evitar o tractar d’una forma determinada
.Avantatges i desavantatges que apareixen al grup
Unitat Didàctica 3. Components de l’activitat física 3
.Principis anatòmics bàsics: control cardiovascular, respiratori, muscular…
Unitat Didàctica 4. Disseny d’un programa d’AF per a adults i per a adults-grans 3
.Aptitud i actitud davant el grup
.Model d’ensenyament (selecció de tasques, control de la condició física, determinació d’objectius, etc.)
.La sessió (planificar sessions, estructura de la sessió, models i plantilles d’exercicis, etc.)
Unitat Didàctica 5. Seguretat 3
.Factors a tenir en compte (factors externs, propis de l’alumnat o propis de la mateixa sessió)
.Condicions de seguretat
.Primers auxilis. Utilització de mitjans tècnics (desfibriladors)
Unitat Didàctica 6. L’Animació Sociocultural per a la Gent Adulta i Adulta-Gran 3
.Què es l’animació sociocultural.
.Ensenyar en un context d’oci: l’animador sociocultural enfront del professor.
.L’animador sociocultural:
-Característiques.
-Tipus de animador
-Paper de l’animador
-Funcions de l’animador
Unitat Didàctica 7. L’oci en la 2ª i la 3ª edat 4
.Qué és l’oci
. Importància del “bon ofici” pels adults i adults-majors
. Motivar a la gent gran: condicions i estratègies
. La importància d’escoltar i el feedback
Unitat Didàctica 8. Eina per a divertir i educar: la dinàmica grupal 4
. Diferències entre treballar amb nins, adults i adults majors
. Tipus de dinàmica grupal
. Com “conduïr” una dinàmica grupal
Unitat Didàctica 9. Disseny del programa d’animació per a la gent adulta i adulta-gran 4
.Planificació i disseny d’activitats
.Dinàmica grupal: el camí lògic
.Disseny i implementació d’una dinàmica:  selecció de tasques, determinació d’objectius, avaluació
Unitat Didàctica 10. Mòduls pràctics 10
.Gimnàstica de manteniment
.AF en medi aquàtic
.Pilates a la 2ª i a la 3ª edat
.Informàtica amb tàblets
. Salut i Felicitat (risoteràpia i dinàmiques)
.Soft Line Dance (Ball en línia suau)